Enterprise Honor

Your location:Home Page > Get into Shenghui > About ShengHui > Enterprise Honor
  • Quan guo wu yi lao dong jiangzhang

  • Enterprise Honor

All right reserved: ShengHui logistics group co. LTD
ICP filing number: Min ICP 07030629
Customer service hotline:4008-222222
Address: No. 169 qianheng road, jinan district, Fuzhou city, Fujian province.
Fax:0591-83652191
E-mail:bgs@shenghui56.com